Procedure

Binnen psychotherapiepraktijk Ter Burg wordt in het psychotherapeutische behandeltraject de volgende procedure gevolgd:

  • Aanmelding
  • Intaketraject
  • Diagnose met DSM V classificatie
  • Opstellen behandelplan
  • Behandeling/ uitvoering behandelplan
  • Evaluatie

Duur van een sessie: ongeveer 60 minuten bij individuele psychotherapie.

Het intaketraject bestaat uit ongeveer 2 tot 3 sessies, waarin een uitgebreide anamnese wordt afgenomen. Hierop volgt een adviesgesprek waarin besproken wordt wat het advies is tav behandeling. Indien akkoord van beiden en passend binnen het aanbod van psychotherapiepraktijk Ter Burg, wordt een behandelplan opgesteld en een diagnose gesteld. De behandeling kan bestaan uit face-to-face sessies, online sessies of een combinatie hiervan. Tevens is er de mogelijkheid om e-healthmodules in te zetten in het behandelproces.

 

ROM metingen:

De behandeling start en wordt afgesloten met een meting door het invullen van een vragenlijst. Ik gebruik ROM (Routine Outcome Monitoring) om de effectiviteit van de behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren.

 

Zorgvraagtypering:

Vanaf 2022 wordt gewerkt met zorgvraagtypering. Dit houdt in dat na de intake/diagnostiekfase met behulp van een vragenlijst (HONOS+) het zorgvraagtype van een cliënt bepaald moet worden. De eerste 2 jaar zijn nog een pilotfase maar de verwachting is dat het zorgvraagtype (oftewel de zorgzwaarte) mede bepalend wordt voor het aantal consulten dat mag worden ingezet. U wordt betrokken bij het bepalen van uw zorgvraagtype (middels intakegesprek) en u kunt deze ook terug vinden op de factuur.

Meer informatie vind je in deze folder: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/