Procedure

Binnen psychotherapiepraktijk Ter Burg wordt in het psychotherapeutische behandeltraject de volgende procedure gevolgd:

  • Telefonische screening
  • Intaketraject
  • Diagnose met DSM V classificatie
  • Opstellen behandelplan
  • Behandeling/ uitvoering behandelplan
  • Evaluatie

Duur van een sessie: ongeveer 50 minuten bij individuele psychotherapie, 100 minuten bij partnerrelatietherapie.

 

ROM metingen:

De behandeling start en wordt afgesloten met een meting door het invullen van een vragenlijst. Ik gebruik ROM (Routine Outcome Monitoring) om de effectiviteit van de behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren.