Kwaliteit

Door middel van intervisie, supervisie en bij- en nascholing wordt de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd. In de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode voor Psychotherapeuten en beroepscode voor Psychologen. De rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd in wetten zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten Geschillen Zorgsector) en de WGBO (Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst).

Zaken die zijn opgenomen in deze wetten zijn onder andere de geheimhoudingsplicht, de behandelrelatie, het recht op informatie en rechten omtrent het dossier.

 

Klachten en geschillencommissie

Indien u klachten heeft over uw behandeling dan kunt u dat het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Meestal wordt er dan een oplossing gevonden. Mocht dit niet het gewenste effect hebben dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de NVP.

Zie hiervoor: https://assets.psychotherapie.nl/p/229378/files/NVP%20documenten/Heeft%20u%20een%20klacht%20A5.pdf

 

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut:

 

Kwaliteitsstatuut Psychotherapiepraktijk Ter Burg Juni 2022
PDF – 81,5 KB 397 downloads

 

Ter informatie

Voor een behandeling registreert de zorgaanbieder gegevens over de diagnose en zorgvraagtypering van de patiënt. De zorgverzekeraar kan deze gegevens gebruiken om declaraties van de zorgaanbieder te controleren. De NZa kan deze gegevens gebruiken om de bekostiging van ggz-zorg in de toekomst verder te verbeteren. Om welke gegevens het precies gaat, staat in artikel 4.3 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regeling is terug te vinden op www.nza.nl.

Heeft u hier vragen over, bespreek dit dan met uw behandelaar.