Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van psychische hulpverlening die een uitkomst kan bieden voor mensen met psychische klachten of problemen die zij zelf niet kunnen oplossen. Psychotherapie heeft als doel vermindering of het beter hanteerbaar maken van psychische klachten, verbetering van functioneren en verhoging van de kwaliteit van leven.
Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. Het resultaat van de therapie is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor het welslagen van de therapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met ups en downs. Sommige cliënten houden last van psychische problemen of hebben te maken met terugkerende klachten. Een psychotherapeut helpt de cliënt door de moeilijke periodes heen. Uiteindelijk is het doel dat de cliënt er beter van wordt. Voor meer informatie over psychotherapie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) www.psychotherapie.nl.