Schematherapie

Schematherapie is specifiek ontwikkeld voor terugkerende lang bestaande klachten. Het gaat dan vaak om hardnekkige angst- of stemmingsklachten en langdurige problemen in het (inter)persoonlijk functioneren. Als deze problemen zo ernstig zijn dat ze uw leven voor langere periodes op allerlei terreinen negatief beïnvloeden, dan kan er (soms) sprake zijn een persoonlijkheidsstoornis. Schematherapie richt zich zowel op de problemen die u in uw huidige leven ervaart, als op ervaringen uit het verleden, die mede de oorzaak van uw problemen kunnen zijn.

 

Schematherapie leert u hoe uw gedrag en uw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij uw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop u in het hier en nu met die behoeften omgaat. U leert uw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen.

 

Emotionele basisbehoeften

De manier waarop uw opvoeders met u omgingen, kan invloed hebben op het ontstaan van bepaalde schema’s. Elk kind heeft emotionele basisbehoeften zoals geborgenheid en veiligheid, maar daaraan is om welke reden dan ook, niet altijd tegemoet gekomen. Dat kan op latere leeftijd tot problemen leiden. Het gaat om de volgende basisbehoeften:

  • Een veilige band met andere mensen hebben
  • Duidelijke grenzen en leiding krijgen
  • Eigen keuzes maken, en onafhankelijk mogen zijn
  • Spontaniteit en plezier kunnen uiten
  • Vrijheid om je behoeften en emoties te uiten

 

Wanneer tijdens uw kindertijd één of meer emotionele basisbehoeftes niet zijn vervuld, kunnen negatieve schema’s ontstaan. 

 

Schema’s

Negatieve ervaringen in het verleden zoals: verlaten, bekritiseerd, misbruikt, mishandeld, buitengesloten of tekort gedaan worden, leiden soms tot negatieve overtuigingen over uzelf en uw omgeving. Deze negatieve overtuigingen worden schema’s genoemd en worden uiteindelijk een soort tweede natuur. Daarom leiden ze vaak tot langdurige problemen in het functioneren.

De schema’s bepalen de manier waarop we denken, voelen, handelen en omgaan met anderen.

 

Schemamodi

Een schemamodus is een bepaalde gevoelstoestand waarin u schiet wanneer u in een situatie bent waar gevoelens van vroeger worden opgeroepen. Het plotseling omslaan van uw stemming door bijvoorbeeld vlak, heftig, of zelfkritisch te reageren valt de omgeving op. Wanneer door een bepaalde emotionele gebeurtenis één of meerdere schema’s tegelijk worden geactiveerd, komt u in een bepaalde schemamodus (meervoud modi), of kortweg modus, terecht.

Een schema kunt u opvatten als een stabiele, vaste overtuiging. De schemamodi zijn steeds wisselende gevoelstoestanden die worden bepaald door op dat moment actieve schema’s en de manier waarop u met uw intense emoties omgaat.

 

Doel schematherapie

Het doel van schematherapie is om uw lang bestaande patronen te leren herkennen en inzicht te krijgen in uw gevoelens en emotionele behoeften. Wat zijn uw schema's en modi? Hoe werken ze op uw wijze van reageren in? Vervolgens kunt u nare gevoelens en gedragspatronen doorbreken en veranderen. Uiteindelijk is het de bedoeling om meer gezonde schema’s op te bouwen, zodat u niet meer zo vast komt te zitten en niet zo sterk wordt belemmerd door negatieve beelden/gedachten over uzelf of anderen. In schematherapie termen heet dit de “gezonde volwassene”.

 

Voor meer informatie zie: www.schematherapie.nl