Aanmelding:

Als u hulp nodig heeft, dan zal uw huisarts u een verwijsbrief voor therapie geven. Dit kan een verwijzing zijn voor een korter durend behandeltraject (Generalistische basis GGZ) of voor een langer durend behandeltraject (Specialistische GGZ).

Vervolgens kunt u contact opnemen met de praktijk via het contactformulier.

 

Verwijsbrief huisarts:

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van de huisarts nodig. In de verwijsbrief moeten de volgende zaken vermeld zijn:

  • Naam en praktijkgegevens verwijzer
  • Persoonlijke AGB-code verwijzer
  • Verwijzing naar ‘Generalistische basis GGZ' of 'Specialistische GGZ’
  • Verwijzing naar ’Psychotherapiepraktijk Ter Burg'
  • Korte toelichting op de verwijzing, eventueel aangevuld met overzicht van eerdere behandeltrajecten
  • Handtekening verwijzer
  • Stempel verwijzer
  • Vermoede diagnose DSM V