Kosten:

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische zorg in zowel de Generalistische basis GGZ als de Specialistische GGZ.

 

Voor 2023 heb ik contracten afgesloten met zorgverzekeraars: DSW/Stad Holland, Zilveren Kruis (waaronder ook Interpolis, FBTO, de Friesland en Pro Life), ASR/Ditzo, Zorg en Zekerheid en Caresq/Aevitea. Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars, dan wordt de behandeling geheel vergoed en wordt de factuur rechtstreeks naar hen doorgestuurd.

 

Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd dan is het ook mogelijk om in behandeling te komen. Ook voor de cliënten van zorgverzekeraars waar ik geen contract mee heb afgesloten, bied ik verzekerde zorg. 

De behandeling wordt volledig vergoed, indien u een restitutiepolis heeft en deels vergoed indien u een naturapolis heeft. Met een restitutiepolis wordt het volledige NZA-tarief vergoed. 

Meer informatie over het contractvrij werken met o.a. een lijst van de restitutiepolissen per kalenderjaar vindt u op www.contractvrijepsycholoog.nl

 

De rekening van de behandeling (contractvrij) wordt naar u verstuurd en u kunt die indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt u het percentage wat hoort bij uw type verzekering min eventueel openstaand eigen risico. Voor mensen van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico van 385 euro per kalenderjaar. Als u vrijwillig een hoger eigen risico heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar geldt het eigen risico wat u heeft afgesproken.

Vanaf 01 januari 2022 wordt de zorg binnen de GGZ bekostigd middels het Zorg Prestatie Model (ZPM), wat inhoudt dat de verzekeraars maandelijks de genoten diagnostiek- en/of behandelsessies vergoeden. De tarieven hiervoor zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), zie hieronder. Wat hierbij belangrijk is om te weten: je eigen risico wordt altijd aangesproken.

 

STANDAARD PRIJSLIJST NZA 2022
Sessies               Tarief NZa
Diagnostiek       € 187,62
Behandeling      € 166,13

 

Overig Zorgproduct:

Behandeling van bepaalde problemen valt helaas niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking. Onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder onvergoede zorg. Het vastgestelde NZA tarief voor onvergoede zorg is €117,33 per sessie.

 

Zelf betalen:

U kunt ervoor kiezen om de behandeling buiten de zorgverzekering om aan te gaan en zelf te betalen. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Het tarief is €117,33 per sessie.

 

Afspraken verzetten/afzeggen:

U kunt een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren of verzetten door te mailen. Vergeet u de afspraak of zegt u minder dan 24 uur vooraf af dan ben ik genoodzaakt om een gedeelte van de kosten van de sessie in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €60,- voor een sessie van 50 minuten.