Kosten:

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische zorg in zowel de Generalistische basis GGZ als de Specialistische GGZ.

 

Voor 2022 heb ik met zorgverzekeraar DSW een contract afgesloten. Bent u verzekerd bij DSW dan wordt de behandeling geheel vergoed en wordt de factuur rechtstreeks naar hen doorgestuurd.

 

Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd dan is het ook mogelijk om in behandeling te komen. Ik heb ervoor gekozen om geen andere contracten af te sluiten met zorgverzekeraars, maar bied wel verzekerde zorg

Bij de (deels) contractvrije psycholoog:

  • …staat de overeenkomst tussen cliënt en behandelaar centraal en heeft de zorgverzekeraar, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de behandeling. Op deze manier kan de behandelaar zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen.
  • …kan de privacy gewaarborgd worden en hoeven minder cliëntgegevens gedeeld te worden met de zorgverzekeraar.
  • …hoeven geen cliënten afgewezen te worden bij door de zorgverzekeraar opgelegd omzetplafond.

Al met al blijft de rol van behandelaar en die van verzekeraar beter gescheiden.

 

De behandeling wordt volledig vergoed, indien u een restitutiepolis heeft en deels vergoed indien u een naturapolis heeft. Met een restitutiepolis wordt het volledige NZA-tarief vergoed. 

Meer informatie over het contractvrij werken met o.a. een lijst van alle restitutiepolissen per kalenderjaar vindt u op www.contractvrijepsycholoog.nl

 

De rekening van de behandeling wordt naar u verstuurd en u kunt die indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt u het percentage wat hoort bij uw type verzekering min eventueel openstaand eigen risico. Voor mensen van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico van 385 euro per kalenderjaar. Als u vrijwillig een hoger eigen risico heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar geldt het eigen risico wat u heeft afgesproken.

 

Uitleg DBC's en tarieven:

Zowel in de Generalistische basis- als de specialistische GGZ wordt gewerkt met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Dit betekent dat de vergoeding voor een DBC afhangt van het aantal minuten dat aan zorg is besteed. Onder zorg vallen de gesprekken die u heeft gehad (directe tijd) maar ook de rondom (indirecte) tijd zoals overleg met een huisarts, het schrijven van brieven, het rapporteren na een gesprek en dergelijke. Afhankelijk van het aantal minuten valt uw DBC binnen een bepaalde staffel en vergoeding. Voor meer info zie de tariefbeschikking van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

 

Hieronder een indicatie van de tarieven van de NZA in de Generalistische basis GGZ (2019):

Product Aantal gesprekken Maximum tarief
Basis Kort ± 2 – 5 €507,62
Basis Middel ± 5 - 8 €864,92
Basis Intensief ± 8 - 13 €1356,25
Basis Chronisch ± 12 €1251,70
Onvolledig behandeltraject 1 of 2 €207,19

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mail/telefonische contacten, e-healthcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die aan uw behandeling wordt besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.

 

Hieronder een indicatie van de tarieven van de NZA in de Gespecialiseerde GGZ (2019):

Directe en indirecte tijd Aantal gesprekken Bedrag
250 -   799 minuten ± 4 - 13 €1403
800 - 1799 minuten ± 14 - 28 €2792
1800 - 2999 minuten ± 29 - 48 €5118

De tarieven verschillen enigszins per diagnosegroep. Voor de exacte tarieven:

Tarieven Generalistische Basis GGZ: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243894_22/1/

Tarieven Specialistische GGZ: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243890_22/1/

 

Overig Zorgproduct:

Behandeling van bepaalde problemen valt helaas niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking. Onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder onvergoede zorg. Het vastgestelde NZA tarief voor onvergoede zorg is €105,25 per sessie.

 

Zelf betalen:

U kunt ervoor kiezen om de behandeling buiten de zorgverzekering om aan te gaan en zelf te betalen. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Het tarief is €100,- per sessie.

 

Afspraken verzetten/afzeggen:

U kunt een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren of verzetten door te mailen. Vanaf de tweede maal dat u een afspraak afmeldt binnen 24 uur ben ik genoodzaakt om een gedeelte van de kosten van de sessie in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €50,- voor een sessie van 50 minuten.