“You can't stop the waves, but you can learn to surf”

  Jon Kabat-Zinn

Welkom bij psychotherapiepraktijk Ter Burg

Bij psychotherapiepraktijk Ter Burg kunnen (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) met psychische klachten terecht voor behandeling, diagnostiek of coaching. Tevens kunnen collega's terecht voor supervisie.

 

De praktijk biedt behandeling zowel binnen de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig.

 

Welke klachten:

 • angstklachten
 • dwangklachten
 • somberheid, depressie
 • spanningsklachten, overbelasting, burn-out
 • psychosomatische klachten
 • ADD/ADHD
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • negatief zelfbeeld
 • problemen met verwerken van aangrijpende/traumatische gebeurtenissen
 • rouwverwerking of problematiek vanuit andere verlieservaringen
 • problemen op het gebied van relaties en seksualiteit
 • problemen rondom geaardheid/identiteit/gender

 

*Sommige van bovenstaande klachten vallen bij zorgverzekeraars niet binnen het vergoedingenpakket.

*Er kan geen behandeling worden geboden binnen de praktijk indien er sprake is van crisisgevoeligheid (psychotische klachten, acute suïcidaliteit) of actuele verslavingsproblematiek.