Mindfulness staat voor open en bewust aanwezig zijn in het huidige moment. Zonder (voor)oordeel kunnen waarnemen wat er in het hier-en-nu plaatsvindt. Dit klinkt simpel, maar blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk. Vaak krijgen we zaken maar half mee en doen we (te)veel op de automatische piloot. Tijdens mindfulness oefeningen leert u om stil te staan bij uw binnenwereld, bij wat u wilt in uw leven. Door uw aandacht bewust te richten op ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten wordt u zich bewust van wat er in u leeft. Met dit bewustzijn kunt u keuzes maken, stilstaan bij eigen behoeften en wensen en toewerken naar goede zelfzorg. Door regelmatig te mediteren en uw aandacht naar binnen te richten, staat u beter in contact met uw lichaam en geest, signaleert u stress-signalen, kunt u zich beter concentreren en ontspannen omdat uw geest rustiger is en kunt u gezonde keuzes maken. 

 

Mindfulness kan omschreven worden als 'met een milde open aandacht aanwezig zijn in het hier en nu'. Mindfulness is een aandachtstraining en vorm van meditatie waarbij men zich met nieuwsgierige aandacht en zonder automatische reacties bewust is van fysieke ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten. Mindfulness helpt om stress te herkennen en te verwerken. Het is belangrijk de situaties en de signalen die leiden tot stress serieus te nemen. Mindfulness helpt dan om te accepteren wat u niet kunt veranderen en om op te lossen wat op te lossen is. Bovendien verwerkt u de bijbehorende spanning door er juist ruimte voor te maken, waardoor de spanning sneller wegtrekt. Hierdoor kunt u bewuster omgaan met de situaties die stress veroorzaken.

Mindfulness vindt zijn oorsprong in boeddhistische meditatietechnieken. Het introduceert de 'oosterse' aandachtsmeditatie in de reguliere 'westerse' psychotherapeutische praktijk. In plaats van voortdurend toe te leven naar doelen die ver in de toekomst liggen, leert mindfulness u met een milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is. Mindfulness zorgt er niet voor dat u nooit meer stress of negatieve gevoelens zult ervaren, maar leert u dat zulke gevoelens bij het leven horen. Wel leert u anders omgaan met aangename en onaangename gebeurtenissen. Door mindfulness leert u zich bewust te zijn van wat u doet en wat er om u heen gebeurt. U leert om bewust te kijken naar alledaagse dingen zoals een mooie lucht, de natuur om u heen en u leert om weer meer te genieten.